RodenActueel.nl, meer dan een lokale nieuwssite!

RodenActueel.nl streeft ernaar om haar lezers op de hoogte te houden van regionale- en landelijke gebeurtenissen die invloed hebben of kunnen hebben in de regio.


Ondersteunen bij beeld- en meningsvorming

Ons doel is om onze lezers zo uitgebreid mogelijk te informeren over actuele onderwerpen. We hopen onze lezers hiermee te ondersteunen bij de beeldvorming en meningsvorming over bepaalde onderwerpen. Aanvullend willen we een platform zijn dat discussies naar aanleiding van onze berichtgeving stimuleert en faciliteert.


Podium voor maatschappelijke doelen

We zoeken actief samenwerking met o.a. scholen, verenigingen en andere instanties die een bijdrage leveren aan de maatschappij. We willen deze organisaties op een vernieuwende manier een podium bieden voor promotie, informatieverstrekking, (fonds)werving, e.d.


Draag iets bij!

Nieuws is allang niet meer een redactie met grijze muizen die 1 keer per week een gedrukte krant uitbrengt. Nieuws verandert. En ook de manier waarop nieuws bij ons binnenkomt. Wij vinden dat nieuws iedereen aangaat. En we willen dan ook graag iedereen bij het nieuws betrekken.

Wil je bijdragen aan het nieuws? Ontdek wat wij jou kunnen bieden.