Gemeenten Westerkwartier compenseren hoge zorgkosten voor lage inkomens Gemeenten Westerkwartier compenseren hoge zorgkosten voor lage inkomens

Gemeenten Westerkwartier compenseren hoge zorgkosten voor lage inkomens

Politiek 1 oktober 2015 - 11:57 uur Richard 0

WESTERKWARTIER – De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de compensatie van meerkosten als gevolg van een (chronische) beperking of chronische ziekte. Zij hebben hiervoor een beperkt budget ontvangen.

De gemeenten in het Westerkwartier gaan de compensatie op twee manieren uitvoeren: door middel van de collectieve zorgverzekering en door het verstrekken van een tegemoetkoming. Alleen inwoners met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsniveau en een minimaal vermogen kunnen gebruik maken van deze voorzieningen.

Collectieve zorgverzekering

De gemeenten vinden dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als inwoners een laag inkomen en hoge zorgkosten hebben. Samen met Menzis bieden de gemeenten daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan. Een complete zorgverzekering waar de gemeenten aan meebetalen. Zo blijft de premie betaalbaar. Deze verzekering is zeer uitgebreid en geeft zekerheid over extra zorg.

Tegemoetkoming

De gemeenten hebben besloten aan mensen, die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap ook een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300 per jaar. Inwoners die onder deze regeling vallen, kunnen vanaf 1 oktober 2015 bij het Zorgloket of Lokaalloket van hun gemeente een aanvraagformulier aanvragen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

Contact

Voor vragen over de collectieve zorgverzekering of de tegemoetkoming kunnen inwoners (telefonisch) contact opnemen met het Zorgloket of Lokaalloket van hun gemeente:

Grootegast: (0594) 69 57 50
Marum: (0594) 28 36 15
Leek: (0594) 55 15 15
Zuidhorn: (0594) 50 88 10

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *