Gefaseerde aanpak woningbouw Oosterveld Norg Gefaseerde aanpak woningbouw Oosterveld Norg

Gefaseerde aanpak woningbouw Oosterveld Norg

Politiek 7 april 2016 - 15:51 uur Redactie 0

RODEN – De raadsvergadering en de commissievergadering van Noordenveld gingen beiden vrijwel uitsluitend over wonen en woningbouw.

Nadat in de raad de plannen in Nieuw-Roden en Nietap waren besproken, stonden in de commissievergadering de woonvisie en het Oosterveld in Norg op de agenda. Woningbouwplannen op deze locatie tussen de Donderseweg en de Peesterstraat stonden jarenlang is de ijskast, maar ze lijken nu versneld ontdooit te worden.

Eerder werd het bestemmingsplan na veel gesteggel gewijzigd, afgelopen woensdag ging het voornamelijk over het plan van aanpak. Wethouder Kosters en bouwbedrijf Heijmans hebben na lang onderhandelen overeenstemming over de ontsluitingsweg en invulling van het plan dat nu door de raad kan worden behandeld.

Er is nog wel enige weerstand, verwoord door de vereniging Groen Noordenveld (niet te verwarren met de fractie Lijst Groen Noordenveld). Inspreker Johan Kasper legde de nadruk op de bevolkingsopbouw van Norg, de bevolkingskrimp als ook de landschappelijke en archeologische waarde van het Oosterveld. Het lijkt een kansloos achterhoedegevecht met argumenten die door diverse onderzoeken in opdracht van de raad zijn achterhaald.

Diverse fracties in de raad maakten zich vooral zorgen om de hoeveelheid betaalbare woningen en sociale huur. In de totale plannen voor het Oosterveld zou 35% van de woningen in die sector moeten vallen. De vraag is of de woningbouwcorporaties dat aantal wel voor hun rekening kan en wil nemen. De gemeente is hierover in gesprek. In ieder geval liggen er geen plannen dat de gemeente Noordenveld zelf die sociale huurwoningen gaat bouwen als de corporaties in gebreke blijven.

De wethouder legde verder uit dat het plan gefaseerd wordt aangepakt. In de eerste fase zullen een aantal grote kavels in de verkoop gaan, die bij geringe belangstelling eventueel ook verkleind kunnen worden. Als 60% van de eerste fase is verkocht, pas dan zal de procedure voor de tweede fase worden opgestart. In de levendige discussie leek zich een meerderheid van de raad voor de gefaseerde aanpak van het college af te tekenen. Over twee weken neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *