Woningbouwplannen in Nieuw-Roden en Nietap
RODEN – Terwijl beneden in de hal van gemeentehuis de laatste stemmen voor het referendum werden verzameld, werd in de raadszaal vergaderd over de nieuwbouwplannen aan de Esweg in Nieuw-Roden en het centrum van Nietap. Voor beide plannen moeten de welstandscriteria worden aangepast en daarover mogen belanghebbenden in de... Lees verder
Gefaseerde aanpak woningbouw Oosterveld Norg
RODEN – De raadsvergadering en de commissievergadering van Noordenveld gingen beiden vrijwel uitsluitend over wonen en woningbouw. Nadat in de raad de plannen in Nieuw-Roden en Nietap waren besproken, stonden in de commissievergadering de woonvisie en het Oosterveld in Norg op de agenda. Woningbouwplannen op deze locatie tussen de... Lees verder
Noordenveld tegen fietssnelweg door de Onlanden
RODEN – De raadscommissie van de gemeente Noordenveld heeft zich unaniem uitgesproken tegen de aanleg van een fietsroute+ Leek-Groningen door de Onlanden. Deze variant is bij de Provincie Groningen in beeld als alternatief voor een route langs de snelweg A7. De provincie wil onderzoek doen naar de haalbaarheid, maar... Lees verder
Gemeente Leek wordt financieel steeds gezonder
LEEK – De financiële positie van de gemeente Leek herstelt zich verder zo blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal 2015. Bij de begroting over 2015 werd een tekort verwacht van € 1.280.535, maar zoals het nu lijkt zal het resultaat aanzienlijk gunstiger uitpakken. De rapportage over het... Lees verder
Wijziging bestemmingsplan maakt groepsaccommodatie mogelijk in Norger boerderij
NORG – De monumentale boerderij aan de Eerste Laan in Norg, op de hoek van de Peesterstraat krijgt mogelijk een nieuwe bestemming waardoor er een groepsaccommodatie kan worden gerealiseerd. De gemeente gaat in principe akkoord met de aanvraag en verleent medewerking aan de plannen voor de verbouw. De huidige... Lees verder
Geen hal voor Volksvermaken Roden bij de manege
RODEN – Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe rijhal bij de manege aan de Hullenweg in Roden. Deze hal had in de zomermaanden gebruikt kunnen worden door de Vereniging van Volksvermaken voor de bouw van één of meerdere wagens... Lees verder
Onveilige oversteek Norgerweg – V.V. Roden vanaf vandaag aangepakt
RODEN – De Norgerweg is een redelijk drukke gebiedsontsluitingsweg (met bijna 6000 verkeersbewegingen per gemiddelde werkdag) waar het voor voetgangers en fietsers lastig oversteken is, doordat de snelheid van het verkeer te hoog ligt, in combinatie met de drukte. Oversteken is echter noodzakelijk omdat de voetbalvelden, Scoutinggroep Mensinghe Roden en het... Lees verder
Kosten VOG en Rijbewijs aanzienlijk omhoog in gemeente Noordenveld
RODEN – De gemeenteraad van Noordenveld heeft gisteren met algemene stemmen de nieuwe legesverordening aangenomen. Met ingang van 1 maart worden de nieuwe leges van kracht. De belangrijkste veranderingen zijn een aanzienlijke verhoging van kosten voor een rijbewijs en een VoG (Verklaring omtrent Gedrag). Bij monde van Anne Doornbos (PvdA)... Lees verder
Gemeente akkoord met werkafspraken glasvezelcoöperatie “De Kop Breed”
RODEN – De aanleg van glasvezel in Roderwolde en omgeving is ter hand genomen. Afgelopen maandag stak wethouder Auwema al de eerste schop in de grond en gisteren ging de gemeente akkoord met werkafspraken met de glasvezelcoöperatie “De Kop Breed” waarin een heel aantal praktische zaken zijn geregeld om... Lees verder
Wat zijn de gevaarlijkste kruispunten voor fietsers in Noordenveld?
RODEN – Met de opkomst van de lente en zomer kunnen we straks weer heerlijk genieten van “de fietsgemeente” van Nederland. Met de zon in ons gezicht rijden, fietsen en wandelen we er met zijn allen weer op los. Dit zorgt naast heerlijke momenten ook voor veel ongelukken. Fietsers kwetsbaar... Lees verder