Column: ‘Vrijdag de 13de’ Column: ‘Vrijdag de 13de’

Column: ‘Vrijdag de 13de’

Opinie 18 november 2015 - 12:32 uur Richard 0

Er is al veel over gezegd en geschreven. Wat mij betreft al te veel, maar ik ontkom er bijna niet aan om er toch nog iets over te schrijven.

Ik ga het niet hebben over de aanslagen in Parijs zelf. Ik ga het ook niet hebben over de daders of de motieven. Ik wil het ook niet hebben over de slachtoffers en de tragiek van de nabestaanden. Ik ga het ook niet hebben over de mogelijke gevolgen en de oorlogsretoriek van president Hollande en andere Europese leiders in navolging. Ik ga het al helemaal niet hebben over het politieke gekrakeel rondom de vluchtelingen die weer oplaaide toen bleek dat twee van de daders mogelijk via Griekenland en Servië in Europa waren gekomen.

Waar ik het wél over wil hebben is de duiding die ons, argeloze mediaconsumenten wordt aangereikt in diverse media, aan de diverse gesprekstafels van de leugenfabrieken en de vanzelfsprekendheid waarmee die volstrekte leugens worden verteld door zelfbenoemde en veelal betaalde deskundigen. Leugens die vervolgens via sociale media (Twitter, Facebook…) gretig worden gedeeld. Ik noem het leugens omdat ze dat aantoonbaar zijn, ook al worden ze hartstochtelijk geloofd als waarheid door hen die ze vertellen. De leugen is de sociale en politieke rechtvaardiging voor terrorisme, voor het vermoorden van Europese burgers. Die rechtvaardiging rust op twee peilers die beiden dezelfde brug dragen: het is de schuld van “Het Westen”. In breder perspectief: het is de schuld van (neo)kolonialisme, van westerse “islamofobie” en eigenlijk racisme. Het is dezelfde reflex die in januari na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo opgang deed, namelijk dat ze het aan zichzelf te danken hebben. Dan hadden ze de profeet maar niet moeten beledigen. Een oude gedachte, die ook al speelde toe Theo van Gogh werd vermoord. Ik heb de afgelopen dagen eenzelfde soort argument herhaaldelijk en veelvuldig horen vertellen. Het is onze eigen schuld, want “wij” gooien bommen op die landen en vermoorden onschuldige burgers. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb nog nooit een bom gegooid op Syrië of Irak en ik heb daar ook geen opdracht toe gegeven. Maar blijkbaar is de gedachte dat u en ik dat wel hebben gedaan en wij daarom rechtvaardige doelwitten zijn voor jihadisten. Op de één of andere manier moeten wij ons schuldig voelen dat er in Syrië een burgeroorlog woedt tussen verschillende etnische en religieuze bevolkingsgroepen.

Er zijn talloze “opiniemakers” die dat impliceren en proberen u en mij een schuldgevoel aan te praten. Diezelfde opiniemakers van dezelfde media stonden in 2010 en 2011 te juichen bij het uitbreken van de “Arabische Lente”, die grote delen van de Arabische wereld zou bevrijden van de dictators en misdadige regimes. Het “westen” had daar niks mee te maken. De volksopstanden gebeurden zonder bemoeienis van westerse landen. De zogenaamde lente begon in Tunesië en kwam via Libië, Egypte en Jemen ook in Syrië. Het stramien was in het begin hetzelfde als in die andere landen: demonstraties, overlopende politie en militairen…. Maar in Damascus was er één groot verschil met die andere Arabische landen: de president liet zich niet wegjagen en het conflict werd gewelddadiger dan elders. Was dat de schuld van het westen?

Integendeel, het westen bemoeide zich er niet mee, zelfs niet toen het van een conflict ontaardde in een burgeroorlog. Pas toen het zittende regime van Assad in 2013 gifgas gebruikte tegen zijn eigen bevolking gingen de Verenigde Staten zich er actief mee bemoeien. Maar ook alleen door politieke druk en het bewapenen van het “vrije Syrische leger”. Er werd geen enkele bom gegooid door een westerse regering. Wie waren de grootste pleitbezorgers van het verwijderen van het regime van Assad en steun aan de oppositie? De “opiniemakers” die eerder de Arabische lente bejubelden als doorbraak en emancipatie van de Arabische volkeren… (en zo goed is dat niet afgelopen, dat moet ik ook constateren). Het gebruik van gifgas was de eerste katalysator van westerse bemoeienis met de burgeroorlog in Syrië.

De tweede gebeurtenis die iedereen alweer vergeten lijkt te zijn is de opkomst van ISIS in Irak en de genocide in 2014 op de Jezidi’s in Noord-Irak en Syrië. De beelden van gevluchte gezinnen op de berg Sinjar en de berichten over de gedwongen seksslavernij van meisjes en vrouwen waren voor de meerderheid van de westerse opiniemakers reden om te pleiten voor militair ingrijpen. Pas toen werd er met grote tegenzin door de westerse mogendheden, in samenwerking met Jordanië een campagne gevoerd om ISIS te bombarderen en militair in te grijpen. Dat ging zeker niet van harte, maar wel met goedkeuring van de westerse opiniemakers. Want genocide… Dat laten immers we niet gebeuren. Een jaar later is de burgeroorlog in Syrië naar Europa gebracht. ISIS vermoorde 127 mensen in koelen bloede in de Franse hoofdstad. En nu opeens is het verwijt van de deskundologen aan de TV-tafels van Matthijs, Jeroen en Umberto en in diverse kranten en opiniebladen dat het een beetje onze eigen schuld is en dat “wij” zelf de oorzaak zijn van de aanslagen omdat “wij” bombarderen. Blijkbaar zijn ze vergeten dat zijzelf via diezelfde media hebben gepleit voor militair ingrijpen. Dat de aanslagplegers en hun sympathisanten in Europa de leugen met graagte willen vertellen en het hartstochtelijk willen geloven is tot daar aan toe, maar dat de westerse opiniemakers die leugen overnemen en zelfhaat propageren is onbegrijpelijk. Want het is niet waar. De Arabische wereld en de diverse sektes van de islam liggen al 1400 jaar met elkaar overhoop. Het is niet iets van de laatste jaren. Het is niet de schuld van Amerika, dat graag wordt aangewezen als de grote satan en de oorzaak van alle ellende in het Midden-Oosten. Wat dan vergeten wordt is dat dat land nog maar iets meer dan 200 jaar bestaat, en één van de allereerste vredesverdragen van die jonge natie was het verdrag van Tripoli in 1797 met het islamitische Tripoli en Barbarije. Het is ook niet de schuld van die andere lievelingsvijand van de hedendaagse moslim: Israël. Dat land bestaat nog maar sinds 1948 en kan zeker niet verantwoordelijk worden gehouden voor de religieuze strijd die al 1400 jaar woedt in de islamitische wereld. En ook die paar Europese kruistochten in de 11e eeuw zijn niet de oorzaak van de duizend jaar oude interne conflicten van de islam.

Het is niet onze schuld. Het heeft niks te maken met (neo)kolonialisme, racisme of wat dan ook. Het komt ook niet omdat wij bommen gooien. De insinuatie is ergerlijk en absurd. Dergelijke retoriek en apologetiek vind ik een belediging. Een belediging voor iedereen, maar vooral voor de slachtoffers in Parijs van vrijdag de 13e.

Deze column is geschreven door Rolf Swart. Rolf is een Rôner met een grote politieke en culturele interesse, en zal zijn visie op regelmatige basis delen met de lezers van Rodenactueel.nl. 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *