Column: ‘Uitwassen’ Column: ‘Uitwassen’

Column: ‘Uitwassen’

Opinie 20 januari 2016 - 19:08 uur Richard 0

Excessen maken elk noodzakelijk debat onmogelijk. Vorige week schreef ik al over de vergelijking die een Hoogeveens raadslid maakte tussen Wilders en Hitler. Zo’n drogreden slaat elk debat bij voorbaat dood. Een debat dat heus noodzakelijk is, want blijkbaar voelt een derde van de Nederlandse kiezers zich aangetrokken tot zijn partij en die mensen kun je natuurlijk a priori uitsluiten, want ze vormen maar een minderheid.

Je kunt heel “democratisch” zeggen dat 30% nog lang geen 50% is en dus geen meerderheid. Je kunt elk onderwerp waar Wilders een stevige mening over heeft en die hem blijkbaar veel aanhang oplevert negeren, of het tegendeel nastreven. Democratisch is dat volkomen legitiem. De vraag is of je dan het onderliggende probleem en de maatschappelijke onrust daarmee oplost of dat een dergelijke houding zelfbedrog is en een wanhopige poging om onwenselijke kwesties niet te hoeven behandelen. Het maatschappelijk debat heeft de neiging te polariseren en te verharden. Dat is niets nieuws, dat gebeurt al eeuwen; en al eeuwen worden de echte inhoudelijke debatten daarmee vermeden.

Afgelopen maandag was er protest in het Brabantse Heesch tegen de komst van een AZC. Aanvankelijk heel gemoedelijk en rustig, maar nadat de organisatie de protestbijeenkomst beëindigde bleef een groep iets minder gemoedelijke en minder rustige demonstranten achter die het gemeentehuis met vuurwerk en eieren bekogelden, de politie aanvielen en rotzooi schopten.

Het gevolg laat zich raden: in de media werden de rellen breed uitgemeten en alle tegenstanders van een AZC werden in menig opiniestuk in een bepaalde hoek geduwd. Daarmee werden hun zorgen (terecht of onterecht) terzijde geschoven en blijft het werkelijk inhoudelijke debat uit. Hetzelfde gebeurde een paar maanden geleden in Steenbergen waar een informatiebijeenkomst werd verstoord door een tiental lieden die weinig verheffende teksten scandeerden. Daar was de focus op en werd ook toen een echte discussie onmogelijk gemaakt en alle tegenstanders van de komst van een AZC werden met de relschoppers geïdentificeerd en dus niet meer serieus te nemen.

Met die uit de hand lopende protesten is ongeveer hetzelfde aan de hand als met de reactie op de gebeurtenissen in Keulen en andere Duitse steden in de nieuwjaarsnacht. De daders waren vermoedelijk voor een deel vluchtelingen en dat was voor een deel van opiniërend, twitterend en bloggend Nederland voldoende om alle vluchtelingen te stigmatiseren en in de hoek zetten. Iedereen die op één op andere manier de wandaden bagatelliseerde kon op hoon en spot rekenen en wordt beschouwd als “wegkijker”. De oplossing aan die kant: grenzen dicht, asielzoekers uitzetten en opvang in de regio. Daarmee zijn de stellingen ingenomen, is het debat afgelopen en de discussie klaar. Terwijl er wel degelijk een discussie gevoerd moet worden en juist niet vermeden vanwege de excessen en uitwassen. Ook zonder de uitwassen is er genoeg om over te discussiëren. De opvang van vluchtelingen is sowieso een probleem, ook zonder dat er idioten geweld plegen.

Beleidsmatig is er op alle bestuurlijke niveau’s een gigantische monster geschapen. Op Europees niveau is er nooit serieus werk gemaakt van de uitvoering van de Dublin akkoorden die moesten in voorzien in hele scherpe controle op de Europese buitengrenzen die toch echt noodzakelijk zijn als Europa open binnengrenzen heeft. Bondskanselier heeft die akkoorden eenzijdig buiten werking gesteld, en dat is een probleem voor de hele Unie. Ik vind het zelfs zodanig ernstig dat strikt formeel en juridisch Duitsland uit de EU zou moeten worden gezet. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar er is helemaal niemand geweest die dat zelfs maar heeft geopperd. Deze hele vluchtelingencrisis is, evenals de Griekse schuldencrisis overigens, een Duits feestje. De rest van de Unie is verplicht aanwezig op dat feestje en moet een deel van de catering betalen. Geen enkele nationale of Europese politicus maakt daar bezwaar tegen. Die discussie zou je gewoon heel zakelijk en formeel moeten kunnen voeren, maar het gebeurt niet. Op nationaal niveau zou het debat gevoerd kunnen worden of dit land wel gebonden is aan afspraken met een Unie die haar eigen regels niet kan handhaven. Die discussie verdwijnt ook.

Een andere discussie, die een rechtstreeks gevolg is van de Duitse open invitatie aan iedereen die graag naar Europa wil komen, en een discussie die ook niet gevoerd wordt is de vraag wie we binnenlaten, wie we asiel verlenen en wie niet en hoe controleren we dat? De vraag is wel gesteld, maar een antwoord is er nooit gekomen. Het gevolg een stroom van ontheemden, armoedzaaiers en gelukzoekers uit allerlei landen waar helemaal geen oorlog is. Met de daadwerkelijke asielzoekers uit Syriërs op de vlucht voor oorlog en geweld komen ook vele duizenden mee uit landen waar niks aan de hand is. Er zijn, naar verluid, duizenden Marokkanen die via Turkije de EU bereiken en in een asielprocedure zitten. Ingezetenen van Marokko! Ik heb het even nagezocht, maar er is geen oorlog in Marokko. Er is ook geen stelselmatige vervolging van minderheden, zelfs niet van christenen of joden. Toch zitten er vele duizenden Marokkanen in Europese asielprocedures. Hetzelfde geldt voor Tunesiërs en Algerijnen. Dat is keihard misbruik van het asielrecht en een fluim in het gezicht van onze ruimhartigheid voor het opvangen van echte vluchtelingen. Het ondermijnt elke maatschappelijke steun voor de opvang van echte vluchtelingen en het straalt ook niet heel goed af op de Marokkaanse gemeenschap in Europa, die toch al geen al te fijne reputatie heeft. Uit die gemeenschap is er geen enkel geluid van afkeuring te horen en ik heb er heus naar gezocht. Dat lijkt me óók een discussie die het waard is om te voeren.

Op regionaal niveau wordt de discussie over de daadwerkelijke opvang gefrustreerd door de uitwassen van gewelddadig protest en de politieke dimensie die er aan wordt gegeven. Het lijkt wel of het alleen maar gaat om de vraag of je Wilders in de kaart speelt of niet. Terwijl je de discussie moet aangaan over wat je met de mensen moet en wat zij zelf willen. Willen zij zelf terug als de oorlog voorbij is om hun eigen land opnieuw op te bouwen, of willen ze nooit meer terug en hier een nieuw bestaan opbouwen? Dat maakt namelijk nogal een verschil. In het eerste geval is een langdurig en kostbaar integratietraject wellicht niet zo nuttig.

Als laatste en meest gevoelige onderwerp ter discussie die heus hoognodig gevoerd moet worden is of Nederland en Europa wel in staat is om in een open, democratische en seculiere samenleving een constante stroom van mensen op te vangen die er hele andere mores op na houden. Die een cultuur en religie meebrengen die zich slecht verhoudt met de staatsrechtelijke en burgerlijke vrijheden en gelijke rechten voor iedereen in de samenleving. Ongeacht of de Europese inboorlingen zich daar houden, want inderdaad, het is waar: er zijn óók blanke Europese mensen die verkrachten, stelen, moorden en kinderen molesteren. Dat feit betekent niet dat de Europese samenlevingen dergelijke institutioneel goedkeuren of gedogen. Het betekent ook niet dat wij onze ogen moeten sluiten voor de fundamentele rechtsongelijkheid in de islam tussen man en vrouw, de fundamentele rechtsongelijkheid in de islam tussen gelovige en ongelovige, de fundamentele rechtsongelijkheid in de islam tussen hetero en homo.

Allemaal discussies die nu worden vermeden door de excessen en de uitwassen. Door het geweld van een relatief kleine groep asielzoekers, en het geweld van een relatief kleine groep demonstranten worden zowel alle vluchtelingen, als alle kritische burgers, alsook hun tegenstanders in de media weggezet als extremisten en worden de echte en noodzakelijke discussies niet gevoerd. Voor een volwassen gesprek is het hoog tijd om de excessen te negeren en de uitwassen uit te wassen. Het debat is nu volledig gekaapt door de verkrachters, de hooligans, de relschoppers, de schreeuwers van links en rechts, op straat en in de media en daarmee worden de echte discussies onmogelijk, terwijl ze juist nu het hardst nodig zijn.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *