Stichting Renteswapschadeclaim: ‘Rabobank schuldig aan valsheid in geschrifte’ Stichting Renteswapschadeclaim: ‘Rabobank schuldig aan valsheid in geschrifte’

Stichting Renteswapschadeclaim: ‘Rabobank schuldig aan valsheid in geschrifte’

Binnenland 8 januari 2016 - 12:49 uur Richard 0

Rabobank maakt zich volgens de Stichting Renteswapschadeclaim schuldig aan valsheid in geschrifte. De bank zou mkb-ondernemers met renteswaps documenten laten ondertekenen, die worden gedateerd op een datum in bijvoorbeeld 2006 of 2008.

Dat is kwalijk, vindt de claimorganisatie die melding heeft gedaan bij toezichthouder AFM. Rabobank zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

Renteswaps zijn ingewikkelde financiële producten die bedoeld zijn om renterisico’s af te dekken. Banken hebben bij de verkoop ervan echter vaak een te rooskleurig beeld geschetst van de risico’s, waardoor sommige bedrijven in de problemen zijn gekomen.

De stichting heeft de indruk dat Rabobank zich nu probeert in te dekken tegen schadeclaims. Door de ondernemers alsnog ‘oude’ documenten te laten ondertekenen verklaren zij immers dat ze bij het aangaan van de renteswap volledig op de hoogte waren van de werking van het product.

Stichtingsvoorzitter Pieter Lijesen zei vrijdag dat hij meer dan veertig meldingen heeft, inclusief geluidsfragmenten waaruit zou blijken dat ondernemers onder druk zijn gezet om vinkjes te zetten. Lijesen verwacht dat de AFM hard zal optreden. Hij overweegt ook stappen tegen individuele bankmedewerkers.

Volgens Rabobank kan het alsnog ondertekenen van oude papieren onderdeel zijn van de herstelmaatregelen voor bepaalde dossiers. De bank liep recent alle afgesloten renteswaps na voor een herbeoordeling. Bij incomplete dossiers zijn volgens een woordvoerder soms nieuwe documenten opgesteld met een actuele datum. “Wijzigingen als deze worden aangetekend in het dossier”, aldus de zegsman.

Bron: Telegraaf

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *