AZC in Grootegast komt aan de Bovenweg 19 AZC in Grootegast komt aan de Bovenweg 19

AZC in Grootegast komt aan de Bovenweg 19

Algemeen 18 mei 2016 - 13:47 uur Redactie 0

GROOTEGAST – Het college heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overeenstemming bereikt over de opvang van maximaal 300 vluchtelingen op het perceel Bovenweg 19 te Grootegast waar nu nog een boerderij opstaat, voor een periode van 5 jaar (met wederzijdse instemming te verlengen met maximaal 5 jaar).

De bestaande boerderij zal worden afgebroken en op de ondergrond en het achterliggende perceel zal de bebouwing voor het azc worden gerealiseerd. De verwachting is dat de eerste personen in de loop van 2017 aan de Bovenweg kunnen worden opgevangen.

De gemeenteraad is hierover gisteravond geïnformeerd en zal tijdens een extra raadsvergadering, die op dinsdag 14 juni om 19.00 uur zal worden gehouden, toetsen of het college voldaan heeft aan de voorwaarden die door de raad zijn gesteld in de motie van 26 januari jl.

De vestiging van een azc vraagt veel van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om het proces rond de komst van een azc en tijdens het verblijf van asielzoekers in goede banen te leiden, is een klankbordgroep geformeerd.

In deze groep zitten naast vertegenwoordigers van de gemeente mensen van de sport, cultuur, handelsvereniging, dorpsbelangen, onderwijs, zwembad, kerken, bedrijventerrein Park West, verontruste moeders, vrijwilligerscentrale, COA en politie. Aanvulling van de klankbordgroep met nog meer disciplines zoals bijvoorbeeld omwonenden is uiteraard mogelijk.

In samenspraak met de klankbordgroep wordt nagedacht over de manier waarop de inwoners van de gemeente in de loop van het proces worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het azc. Vorige week is de klankbordgroep voor het eerst bijeen geweest.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *